Velkommen til Nordens Hus!  

Vi er et av Nordisk ministerråds viktigste instrumenter til gjennomførelse av politiske prioriteringer for det nordiske kultursamarbeidet. 

Vi er drevet som ett nordisk kunst og kulturhus med en mangfoldig programvirksomhet, som innebefatter musikk, litteratur, scenekunst, film, visuell kunst, foredrag, konferanser m.m.   

Gjennom kunst og kultur forstår vi bedre, hvem vi er som mennesker og som samfunn. Kunsten kan glede, begeistre, utfordre, debattere, provosere, imponere, men mest av alt sier det noe om det samfunnet vi lever i. Både sett i et kulturhistorisk perspektiv og som samfunnsdebattant.  

Kulturen har en viktig samfunnsrolle, hvor den løfter debatten, på samme tid kan den berike oss og kritisere oss. Når vi er trygge på vårt eget ståsted kan vi møte mangfoldet på en konstruktiv måte, og vi kan klare å ta vare på vår egen kulturarv i møte med nye kulturer og holdninger. Fremtidens kulturarv skaper vi sammen og på Færøyene er Nordens Hus i stor grad et sted hvor fremtidens kunst og kulturarv produseres og kommuniseres.  

Nordens Hus’ primære oppgave er å formidle nordisk kunst og kultur på Færøyene, og utvikle og styrke færøysk kunst og kulturliv lokalt, i Norden og i verden. Vi arrangerer og er medprodusent på flere festivaler gjennom året, blant annet barne-, film-, litteratur- og jazzfestivaler. Som utøver eller arrangør er du alltid velkommen til å kontakte oss for å introdusere dine ideer for samarbeid eller arrangement.  

Vi etterstreber å nå ut til en bred målgruppe, og har arrangementer som spenner fra det minste mest intime til det store spektakulære. Våre saler benyttes til vårt eget program, samarbeidsprosjekter og leies ut til eksterne aktører.  

Nordisk Ministerråd, de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan, sin overordnede Visjon 2030 er at Norden skal bli verdens mest bæredyktige og integrerte region. Vi skal sammen fremme en grønn omstilling av vårt samfunn og grønn vekst baser på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrasjon. Vi vil arbeide for et inkluderende, likestilt og en sammenhengende region med felles verdier og en styrket kulturutveksling og velferd.  

Vi håper du som publikummer og kunstner vil være med oss på reisen!  

Velkommen!  

Til toppen