Vejledning om persondatasikkerhed
I denne vejledning kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Det vil sige, hvilke oplysninger vi indsamler og hvornår, hvordan vi beskytter dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse.

Vi – Den dataansvarlige
Nordens Hus på Færøerne er en del af et nordisk samarbejde, der har til formål at formidle nordisk kunst og kultur på Færøerne, foruden at styrke færøsk kunst og kultur på Færøerne, i de nordiske lande og resten af verden.  Det offentlige nordiske samarbejde foregår inden for rammerne af Nordisk Ministerråd, hvor statsmagterne samarbejder med Nordisk Råd, som er det parlamentariske centrum. Forrest i dette arbejde står samarbejdsministrene og udvalgte parlamentsmedlemmer.

Kontaktoplysninger
Vil du vide mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Hvad er en personoplysning?
Ifølge databeskyttelsesloven er en personoplysning enhver oplysning eller vurdering, som er tilknyttet, eller kan tilknyttes, en bestemt fysisk person. Fx navn, adresse, telefonnummer, billede, mailadresse o.s.v.

Vi indsamler personoplysninger på flere måder
Vi indsamler personoplysninger, når du:
- bruger vores hjemmeside
- køber vores produkter på internettet
- tilmelder dig vores nyhedsbrev
- selv giver os dine personoplysninger
- laver en kontrakt med os
- tager kontakt til os direkte via mail m.m.
- deltager på møder eller forelæsninger i huset
- køber billet til arrangementer i huset

Vores databehandling
Vi registrerer dine personoplysninger, for at vi kan vende tilbage til dig eller yde den service, du ønsker. Fx så vi kan sende dig nyhedsbreve, hvis du ønsker det. Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet igen. Derudover registrerer vi personoplysninger til brug ved intern statistik.

Formål med at indsamle og bruge personoplysninger
1) Nogle personoplysninger er nødvendige for at vi kan yde dig den service, du ønsker. Det kan fx være navn, tlfnr. og mailadresse – d.v.s. nødvendige beviser på din identitet samt kontaktoplysninger. Hvis vi ikke kan behandle disse personoplysninger, kan vi ikke yde dig den service du ønsker. Hvis du fx ønsker at tilmelde dig de nordiske nyhedsbreve, er det nødvendigt med dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, fx din mailadresse, til formålet. Der kan også være andre behandlingsgrundlag, fx i forbindelse med kontrakter eller, hvis lovgivningen kræver, at vi registrerer og gemmer forskellige personoplysninger. Det kan fx være personoplysninger, der bliver brugt til at opfylde betingelser i skatte- og bogføringsloven eller særlige krav som, at ansatte eller freelancere, der arbejder med børn, skal fremvise en ren børneattest.

2) Derudover er der personoplysninger, vi ønsker at behandle, uden at disse er absolut nødvendige, men hvis vi får denne viden om dig, kan vi forbedre vores service og kommunikationen mellem os, sådan at vi kan tilbyde dig den ekspertise, du har brug for. Det kan fx være indsamlede personoplysninger fra besøg på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og cookies på din computer. Dette er nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer som den skal, og det hjælper os med at gøre hjemmesiden mere brugervenlig.

Ingen af personoplysningerne under punkt 2 er specielt nødvendige for at vi kan yde dig den rigtige service. Vores behandling i denne sammenhæng bliver derfor regnet som dit samtykke. Hvis vi ønsker at bruge dine personoplysninger på anden måde end planlagt, bliver du bedt om et nyt samtykke, hvis vi vurderer at dette falder udenfor det forrige samtykke.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi vurderer, hvornår vi ikke længere har brug for dine personoplysninger. Alle personoplysninger bliver slettet, når der ikke længere er behov for oplysningerne.

Nogle personoplysninger skal ifølge lovgivningen gemmes i mindst 5 år bl.a. ifølge bogføringsloven. Der er bl.a. brug for personoplysninger i forbindelse med fakturaer, så vi kan afregne skat og moms og bekræfte information over for myndighederne, såsom kontrakter m.m.

Andre personoplysninger, der er en del af sagsbehandlingen i det nordiske arbejde, bliver journaliserede på den korrekte måde efter almindelige almene principper. Dette gælder kun vigtige og nødvendige personoplysninger, der indgår i sagsbehandlingen. Når sagsbehandlingen er afsluttet, kan personoplysningerne ikke slettes. Personoplysningerne bliver sendt til Rigsarkivet, hvor det juridisk bliver slettet i samarbejde med Nordisk Ministerråd.

Vi videregiver dine personoplysninger i følgende tilfælde
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre:
- Undtaget når det er nødvendigt for, at vi opretholder lovgivningen
- Uden at du har givet dit samtykke
- Undtaget i forbindelse med brug af databehandlere inden for EU, EØS eller et sikkert tredjeland

I den grad lovgivningen tillader, kan vi videregive personoplysninger for enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Eksempler hvor det kan være relevant kan være i forbindelse med forebyggelse af forfalskning eller anden strafbar aktivitet.

Dine rettigheder

Ønsker du at gøre brug af ovenoverstående rettigheder, bedes du sende en mail til nlh@nlh.fo med titlen “Mine rettigheder vedrørende behandling af personoplysninger”, hvor du forklarer situationen og hvilken rettighed du ønsker at bruge.

På hvilken måde gemmer vi dine personoplysninger?
Vi har forpligtet os til at beskytte dine personoplysninger efter etiske regler, både for vores egen skyld og for at overholde al lovgivning.

Vi anvender relevante og pålidelige tekniske og organisatoriske systemer for at sikre at uvedkommende ikke får adgang til de personoplysninger, som vi gemmer. Formålet er at sikre, at personoplysningerne ikke bliver brugt, ødelagt, ændret, offentligjort eller på anden vis misbrugt.

Vi har interne regler for informationssikkerhed
Vi har interne regler for informationssikkerhed, som indeholder politikker, retningslinjer og fremgangsmåder m.m. Dette indebærer bl.a., at personoplysninger kun er tilgængelige for det personale, der har brug for dem. En del af vores informationssikkerhed er, at vi lærer vores personale at behandle personoplysninger samt udfører bevidstgørende kampagner for personalet.

Vi har igangsat flere IT-sikkerhedsordninger
Vi har iværksat flere IT-sikkerhedssystemer, som skal sikre, at vores IT-sikkerhed er tilfredstillende i forhold til de oplysninger, vi gemmer.

Vi har en fast fremgangsmåde for anmeldelse, som sikrer, at vi informerer de myndigheder, der skal informeres, hvis dette bliver nødvendigt.

Som nævnt har vi igangsat flere tiltag for at sikre behandlingen af dine personoplysninger. I tilfælde af at vores IT-systemer og andre systemer alligevel bliver udsat for fare, giver vi dig besked uden unødig ventetid, hvis dine rettigheder og frihed er i stor fare.

Fotografering og optagelser
Nordens Hus er et offentligt rum. Vi gør opmærksom på, at vi løbende tager billeder og optager video af aktiviteterne i huset, som vi bruger til markedsføring og dokumentation, bl.a. på hjemmesiden og sociale medier. Vi offentliggør naturligvis kun billeder og video, som vi vurderer fremviser mennesker på en neutral eller positiv måde. Vi er især påpasselige, når det gælder børn under 13 år. Støder du på et billede af dig selv, som du ønsker fjernet, er du velkommen til at kontakte os.

Klagemulighed
Den registrerede har ret til at klage til Dátueftirlitið (Datatilsynet) over vores behandling af personoplysninger. Dette gøres ved at henvende sig til Dátueftirlitið (Datatilsynet) via en af følgende kontaktmuligheder:

Mail: dat@dat.fo
Telefon: +298 309100

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret 25.01.2024.

Til toppen