15. februar 2020

Letterstedska

(Det Letterstedtske Selskab i  Danmark, - del af den nordiske, svensk-baserede kulturfond Letterstedtska För-eningen, - v/kontorchef Steen Adam Cold,  Skodsborgparken 14 (2.th.) , DK 2942 Skodsborg.    Fondens nordiske hovedsekretær er Lena Wiklund, LF. adr: Föreningen Norden, Drottningatan 30, Stockholm )

Meddelelse  -  årsskiftet  2019/2020  (SAC)

Det Letterstedtske Selskab i Danmark / Letterstedtska Föreningen, -  år 2020

Fondens formål er at fremme fællesskabet mellem de nordiske lande inden for videnskab osg kunst.

Foreningens danske afdeling  (”Det Letterstedtske Selskab”) uddeler midler én gang årligt (som hovedregel med op til 5.000 DKR  pr. person)  som  støtte til studie- og konferencerejser til et eller flere nordiske lande.  -  Ansøgning  (uden skema, men med budget) skal sendes senest  15. februar til  Steen A. Cold, Skodsborgparken 14 (2.th), DK 2942 Skodsborg. - Efter denne frist kan vi dog om muligt senere på året søge at imødekomme nogle ansøgninger, der handler om formål, som ikke kunne forventes kendt ved den almindelige  frists udløb. – Også ansøgninger fra Færøerne og Grønland  om den ovennævnte nordiske rejsestøtte sendes til  afdelingen i Danmark.

Endvidere: Foreningens  Hovedafdeling i Sverige  har ansøgningsfrist både  15. februar og 15. september og yder støtte (som hovedregel med op til  25.000 SKR pr projekt)  til følgende andre formål:  1) afholdelse  af  nordiske konferencer, - 2) videnskabelige arbejder med sammenlignende studier af nordiske forhold, - 3) trykning af videnskabelige arbejder ( ”faglitteratur”, herunder memoire- og biografilitteratur) med nordisk relevant indhold, - 4) forskeres gæstebesøg fra et andet nordisk land, ansøgt af værtsinstitutionen,  - 5) nordisk litteraturindkøb til nordisk indrettede institutioner. –   Ansøgninger om disse formål, - også fra Færøerne og Grønland,  - sendes direkte til  Letterstedtska Föreningens Huvudstyrelse,  Box 1074, SE – 101 39 Stockholm

Der findes desuden nationale afdelinger i Finland, Island og Norge.

Til toppen