07. februar 2023

Foreslå kandidater til Nordisk Råds miljøpris 2023

Hvem skal vinde Nordisk Råds Miljøpris 2023?

Årets tema er bæredygtig tekstilproduktion og -forbrug. Prisen tildeles en nøgleaktør, som fremmer den systemiske forandring af tekstilindustrien, tekstiltjenester (service-design) og tøjforbrug i en global bæredygtig retning.

Med prisen følger 300.000 danske kroner.

Alle kan foreslå kandidater. Sidste frist for indsendelse af forslag er d. 9. maj 2023.

Indsend dit forslag her.

Nordisk Råds miljøpris gives til en nordisk organisation, en virksomhed eller en person som på en forbilledlig måde har præsteret at integrere respekt for miljøet i sine aktiviteter eller i sit arbejde eller som på anden vis har gjort en ekstraordinær indsats for miljøet.

Til toppen