Samarbejde

Nordens Hus har mange mulige samarbeidsområder for både kunstnere, arrangører og næringsliv. Du er velkommen til å kontakte oss med små og store ideer, spørre om veiledning eller idèutvikling. Vi arrangerer selv, gjør samarbeider eller leier ut våre lokaler til virksomheter og prosjekter.  

Ønsker du å samarbeide med oss, om noe som skal skje i Nordnes Hus sine lokaler her på Færøyene, en ide om noe som skal skje i Norden med færøysk deltagelse, eller et internasjonalt samarbeid, er du velkommen til å kontakte oss. Vi svarer alle henvendelser som kommer til oss, så hurtig som mulig. (link:  nlh@nlh.fo ) 
 
Vi er interessert i å nå nye interessegrupper og speile nye kulturuttrykk, og gjennom det øke interessen for nordisk kultursamarbeid hos en bredere gruppe mennesker og organisasjoner. 
 
Vi veileder i ulike Nordiske støtteordninger og det kan du lese mer om nedenfor. 

 

Partnere

Nordens Hus er partner i Listaleypurin (link https://www.listaleypurin.fo/ ). “Listaleypurin” er et tilbud til færøyske grunnskoler, som har til formål å tilby alle elever over hele Færøyene et utvalgt av kunstneriske opplevelser i deres skolemiljø. Alle kunstgenre og kunstnere er velkommen til å søke, og les mer på deres hjemmeside om søknadsfrist og kriterier.  

LoftbrugvLoftbroen” http://loftbrugv.fo/ , er et samarbeidsprosjekt for at færøysk baserte kunstnere som vil formidle sin kunst i utlandet kan få støtte i form av flyreise til og fra utlandet.  

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Tórshavn kommune, Atlantic Airwaves og Kulturministeriet. Se hjemmesiden for mer informasjon og søknadskriterier 

 

Støtte

Vi tilbyder rådgivning om følgende nordiske fonde

Nordisk Kulturfond

Nordisk Kulturkontakt

Nordisk Film og TV Fond

 

Støtte til frivillig arbeid i Norden

 

Til toppen