Samarbejde

Nordens Hus har mange mulige samarbeidsområder for både kunstnere, arrangører og næringsliv. Du er velkommen til å kontakte oss med små og store ideer, spørre om veiledning eller idèutvikling. Vi arrangerer selv, gjør samarbeider eller leier ut våre lokaler til virksomheter og prosjekter.  

Ønsker du å samarbeide med oss, om noe som skal skje i Nordnes Hus sine lokaler her på Færøyene, en ide om noe som skal skje i Norden med færøysk deltagelse, eller et internasjonalt samarbeid, er du velkommen til å kontakte oss. Vi svarer alle henvendelser som kommer til oss, så hurtig som mulig: nlh@nlh.fo 
 
Vi er interessert i å nå nye interessegrupper og speile nye kulturuttrykk, og gjennom det øke interessen for nordisk kultursamarbeid hos en bredere gruppe mennesker og organisasjoner. 
 
Vi veileder i ulike Nordiske støtteordninger

 

Partnere
Nordens Hus er partner i Listaleypurin . Listaleypurin er et tilbud til færøyske grunnskoler, som har til formål å tilby alle elever over hele Færøyene et utvalgt av kunstneriske opplevelser i deres skolemiljø. Alle kunstgenre og kunstnere er velkommen til å søke, og les mer på deres hjemmeside om søknadsfrist og kriterier.  

Loftbrugv (himmelbroen) er et samarbeidsprosjekt for at færøysk baserte kunstnere som vil formidle sin kunst i utlandet kan få støtte i form av flyreise til og fra utlandet.  

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Tórshavn kommune, Atlantic Airwaves og Kulturministeriet. Se hjemmesiden for mer informasjon og søknadskriterier 

 

Til toppen