Velkommen til Nordens Hus!  

Vi er et av Nordisk ministerråds viktigste instrumenter til gjennomførelse av politiske prioriteringer for det nordiske kultursamarbeidet. 

Vi er drevet som ett nordisk kunst og kulturhus med en mangfoldig programvirksomhet, som innebefatter musikk, litteratur, scenekunst, film, visuell kunst, foredrag, konferanser m.m.   

Gjennom kunst og kultur forstår vi bedre, hvem vi er som mennesker og som samfunn. Kunsten kan glede, begeistre, utfordre, debattere, provosere, imponere, men mest av alt sier det noe om det samfunnet vi lever i. Både sett i et kulturhistorisk perspektiv og som samfunnsdebattant.  

Kulturen har en viktig samfunnsrolle, hvor den løfter debatten, på samme tid kan den berike oss og kritisere oss. Når vi er trygge på vårt eget ståsted kan vi møte mangfoldet på en konstruktiv måte, og vi kan klare å ta vare på vår egen kulturarv i møte med nye kulturer og holdninger. Fremtidens kulturarv skaper vi sammen og på Færøyene er Nordens Hus i stor grad et sted hvor fremtidens kunst og kulturarv produseres og kommuniseres.  

Nordens Hus’ primære oppgave er å formidle nordisk kunst og kultur på Færøyene, og utvikle og styrke færøysk kunst og kulturliv lokalt, i Norden og i verden. Vi arrangerer og er medprodusent på flere festivaler gjennom året, blant annet barne-, film-, litteratur- og jazzfestivaler. Som utøver eller arrangør er du alltid velkommen til å kontakte oss for å introdusere dine ideer for samarbeid eller arrangement.  

Vi etterstreber å nå ut til en bred målgruppe, og har arrangementer som spenner fra det minste mest intime til det store spektakulære. Våre saler benyttes til vårt eget program, samarbeidsprosjekter og leies ut til eksterne aktører.  

Nordisk Ministerråd, de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan, sin overordnede Visjon 2030 er at Norden skal bli verdens mest bæredyktige og integrerte region. Vi skal sammen fremme en grønn omstilling av vårt samfunn og grønn vekst baser på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrasjon. Vi vil arbeide for et inkluderende, likestilt og en sammenhengende region med felles verdier og en styrket kulturutveksling og velferd.  

Vi håper du som publikummer og kunstner vil være med oss på reisen!  

Velkommen!  

 

Historien

 

Der er sket meget, siden den færøske politiker og lagtingsmand Erlendur Patursson i 1960-erne fra Lagtingets talerstol kom med ønsket om, hvor vigtigt det er at få et Nordisk Hus på Færøerne. Erlandur Paturssons ønske blev refereret i den færøske radio og i de færøske aviser.

Der var ikke alle færinger, som dengang forstod Erlandur Paturssons tanker, og det er også ligemeget nu. Nordisk Råd og Færøernes Landsstyre blev enige om, at der skulle bygges et nordisk hus på Færøerne, og dette hus blev taget i brug i 1983. Der var også mange på Færøerne, som var skeptiske om et nordisk hus, forde de syntes, at denne nye institution kunne kvæle det færøske kulturliv.

Men huset blev godt modtaget både på Færøerne og i det øvrige Norden, og der blev plads for både Nordens Hus og den færøske kultur.

Der har været sædvane, at der bliver skiftet mellem de nordiske lande om,  hvem er direktør i Nordens Hus på Færøerne, og har disse været direktører i huset i perioden 1983-2019:

Steen A. Cold, Danmark                 1983-1985

Hjørtur Pálsson, Island,                 1985             

Karin Flodstrøm, Sverige,             1985-1989

Jan Kløvstad, Norge,                 1989-1994

Peter Turtschaninoff, Finland,              1994-1999

Helga Hjørvar, Island,                 1999-2005

Niels Halm, Danmark,                 2005-2013

Sif Gunnarsdóttir, Island,             2013-2018

Gunn Hernes, Norge,                 2018 – 

 

I 2008 i forbindelse med Nordens Hus’ 25 års fødselsdag, blev et nybygget anneks kaldet Athøll taget i brug. Samtidigt med annekset fik Nordens Hus mere plads at råde over, og består annekset af 2 etager (kælder og 1. sal). I kælderen er der en stor sal, som rummer op til 200 mennesker, og på 1. sal er der 3 møderum, hvor det ene rum kan rumme op til 40-50 mennesker, og de to andre kan rumme hver op til 10 mennesker.

I maj 2020 fylder Nordens Hus 37 år.

 

Til toppen