Nordens Hus på Færøerne er en kulturinstitution under Nordisk Ministerråd. Huset blev bygget i 1983, og har siden fungeret som en innovativ og kreativ mødeplads, og et nordisk kulturhus med en mangfoldig programvirksomhed, som indbefatter alle kunstarter og henvender sig til en bred interesse- og aldersgruppe.

Nordens Hus' primære opgaver, som et åbent og levende kulturhus, er at formidle nordisk kunst og kultur på Færøerne og at udbrede og styrke færøsk kunst og kultur i norden. Disse opgaver udvikles i samarbejde med andre nordiske huse og institutter og med de færøske myndigheder, kulturinstitutioner og kulturelle organisationer. Nordens Hus deltager således i et bredt forankret kultursamarbejde, som udvikler fællesskab og forståelse mellem indbyggerne i norden og bidrager til sammenhængskraften i de nordiske velfærdssamfund.

Nordens Hus har en faglig bestyrelse med fem medlemmer, heraf et færøsk medlem og fire medlemmer fra de øvrige nordiske lande. Desuden har huset et rådgivende nævn, som  består af femten medlemmer, der udnævnes af det færøske kulturministerium. Husets øverste myndighed er Nordisk Ministerråd.  

 

Til toppen