08. maj 2017

Volt - Ett nytt kultur- och språkprogram för barn och unga!

Nordisk kulturkontakt lanserar ett nytt nordiskt stödprogram med syfte att föra fram kultur för barn och unga. Programmet går under namnet Volt och den första ansökningsomgången öppnar 4.5 och stänger 8.6

Nordiska ministerrådet har reserverat ca 248 000 €/år för programmet. Barn och unga är ett prioriterat område för det nordiska kultursamarbetet. Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga, bland annat vill man stärka ungas rättigheter och delaktighet i samhället. I Volt läggs också stor vikt vid ungas egen kreativitet och delaktighet i projekten.

Kolla kriterierna här.

Mera information fås av:

Turið Johannessen, programrådgivare
turid.johannessen@nordiskkulturkontakt.org
+358 10583 1023   

Ola Kellgren, direktör, Nordisk kulturkontakt
ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org
+358 10 583 1001

 

Til toppen