17. september 2018

Video Video

Igennem vinteren 2018-19 præsenterer Nordens Hus på Færøerne værker af hele 10 fremstående nordiske videokunstnere

Video betyder “jeg ser” og fælles for de værker der vises denne vinter er at de handler om at se.  De handler dog ikke bare om hvad man ser, men hvordan man ser, om blikket, og om spillet i at se og blive set.

Videokunsten opstod i 1960erne, hvor videoudstyr blev mere tilgængeligt, billigere og simplere at bruge, samtidig med at fokus i billedkunsten skiftede fra objekt til idé. Videokunsten var i høj grad præget af forestillinger om at få kunsten ud til flere mennesker, om at forene massekultur, politik og kunst, om at fjerne individet fra kunsten og i stedet skabe værker i fællesskab og om at gøre kunsten fri af markedskræfterne. Det var kunstformen der kunne alt. Og det kan den stadig.

For siden har den vist, at den kan udviske grænserne mellem forskellige kunstarter, forene billedkunst, performance, film, dans, skulptur, musik, teater, lyrik, finde nye former og udtryk, danne grundlag for tværkunstneriske eksperimenter og skabe nye teknologiske og kunstneriske hybrider. Som en kunstart i tid har videokunsten vist, hvordan den kan udvide fortællingens muligheder og lege frit med lineære og ikke lineære narrativer. Den kan fange tiden, manipulere den, skrue den tilbage og slette den, og den kan udviske grænsen mellem fortid, nutid og fremtid. Videokunsten har vist, at den ikke bare er et fremragende redskab til at undersøge identitet, krop, sjæl, politiske systemer og massemedier, men at den også indeholder muligheden for at dele disse opdagelser gennem en unik, direkte, spontan kommunikation.

Derfor fejrer vi videokunsten denne vinter. 

Til toppen