30. januar 2017

Sök medel för nordiskt jämställdhetssamarbete!

Den 1 mars öppnar 2017 års ansökningsperiod för Nordisk jämställdhetsfond! Genom Nordiska ministerrådets fond finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja jämställdhet. Sedan 2013 har ett 40-tal projekt har beviljats medel. Projekten resulterar i allt från utbildningsmaterial till politiska förslag och nya nätverk i Norden.

Prioriterade teman i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet år 2015-2018 är det offentliga rummet, välfärd och innovation samt hållbar utveckling med fokus på mångfald och mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet. Under 2017 års utlysning är jämställdhet i arbetslivet ett särskilt prioriterat tema. Projekt som knyter an till dessa områden kommer att premieras vid bedömningen. Så börja samarbeta, knyta kontakter och arbeta med er ansökan redan nu!

Läs mer här och här

 

 

 
Til toppen