24. marts 2017

Kunstnerbesøg til færøske skolebørn

Ansøgningsrunde Listaleypurin 2017–18 åbner 1. marts 2017

Formålet med "Listaleypurin" er at give eleverne i de færøske for og folkeskoler mulighed for opleve forskellige kunstformer af høj
kvalitet i deres eget skolemiljø.

Forslag til kunstprojekter indsendes gennem Listaleypurins hjemmeside www.listaleypurin.fo,
hvor ansøgningskemaet udfyldes online: "Ansøgningsformular for kunstnere". Alle ansøgere skal udfylde dette skema samt vedhæfte
tydelig dokumentation og præsentation af kunstprojekterne.


En udvalgskomité vælger 12–15 projekter, som hver vil blive betalt fra 10.000 til 60.000 DKK. Det tildelte beløb dækker besøg på ikke mindre
end fem skoler og ikke mere end ti skoler. Listaleypurin afgør hvor mange og hvilke skoler, der vil modtage kunstprojekterne.
Tidsperioden for turnéen bliver planlagt i samråd med kunstnerne. Hvis kvaliteten af de indsendte forslag ikke er tilstrækkelig høj, vil
Listaleypurin vælge færre projekter eller annoncere igen efter flere forslag.


Indleveringsfrist for projektforslag er 15. april 2017 ved midnat færøsk tid.


Få mere information hos Listaleypurins projektkoordinator:
Gunnvá Zachariasen
listaleypurin@listaleypurin.fo
tlf +298 210125.

Til toppen