06. juni 2019

Direktør til Færøernes Symfoniorkester

Færøernes Symfoniorkester (FSO) søger ny direktør

Om jobbet

Direktøren har ansvar for den daglige drift og står overfor bestyrelsen til ansvar for økonomi, markedsføring, kunstnerisk ledelse og administration.  Direktøren skal i samråd med samarbejdsudvalget bemande orkestret og udformer hvert år et budget for det kommende koncertår, som skal godkendes af bestyrelsen. Herudover er direktøren sekretær for bestyrelsen og samarbejdsudvalget og står for drift af orkestrets hjemmeside og intranet. Sammen med musikudvalget udgør direktøren den kunstneriske ledelse af orkestret  og skal samtidig virke for at udvikle orkestrets finansielle grundlag. Direktøren refererer til bestyrelsen.

Arbejdet indebærer megen kommunikation med musikere og orkestrets samarbejdspartnere. Gode evner indenfor planlægning, samarbejde og kommunikation har afgørende betydning. Et godt indblik i både musik og i de forhold er gør sig gældende ved opførelse af symfonisk musik er ligeledes nødvendigt. Herudover er det påkrævet at ansøgeren besidder kvalifikationer indenfor økonomisk administration og forvaltning.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om et deltidsarbejde med skiftende arbejdstider. Jobbet er tidsbegrænset til fire år med mulighed for forlængelse med fire år ad gangen.

Den som ansættes må kunne påtage sig at arbejde efter behov. Det vil sige, at arbejdstiden er mere koncentreret omkring koncerterne. Løn ifølge aftale.

Ønsker du at få mere præcise oplysninger, kan du sætte dig i forbindelse med nuværende direktør Poul Jákup Thomsen mobil: + 298 211112 eller mail: pj.skarvanes@gmail.com  eller med bestyrelsesformanden, Jógvan Thomsen, mobil: 556021, eller mail: jt@vs.fo

 

Ansøgning

Ansøgninger med eksamensbeviser, CV og eventuelle anbefalinger skal sendes til revisionsfirmaet SPEKT, mailadresse:fz@spekt.fo

Mærk: Umsókn til FSO

Ansøgninger skal være Færøernes Symfoniorkester i hænde senest torsdag 1. august 2019 kl. 12:00. Ansøgninger behandles fortroligt.

 

Færøernes Symfoniorkester

Ved efterårs-, forårs- og nytårskoncerter, som alle har et højt niveau, deltager omkring 60 musikere.  Disse er professionelle musikere der bor og arbejder på Færøerne, færøske og udenlandske professionelle kunstnere der bor og arbejder udenfor Færøerne, ældre elever fra Færøernes musikskole samt dygtige amatørmusikere. Ved julekoncerterne, og de seneste to år ved børnekoncerterne, deltager hovedsageligt musikere der er bosiddende på Færøerne. Heraf er mindst halvdelen musikskolelever. FSO har et kor med 80 sangere udvalgt ved optagelsesprøve og samarbejder med sanglærerforeningen om et børnekor. FSO har 5-6 koncertprojekter om året.

Mere information om orkestret er at finde på hjemmesiden: www.fso.fo

 

Til toppen